THỦ TỤC GIẤY TỜ BẢO LÃNH XIN VISA THĂM THÂN NHẬT BẢN

Hôm nay mình xin giới thiệu thủ tục mời/bảo lãnh người thân sang Nhật du lịch, thăm thân cũng như những thông tin kinh nghiệm để gia đình người thân của bạn tự tin làm mọi thủ tục tại sân bay Nhật Bản mà không lo rào cản ngôn ngữ.