NGẮM HOA TỬ ĐẰNG Ở CHÙA MYOFUKUJI, CHIBA

Thời gian nở rộ: đầu tháng 5 Chùa Myofukuji (妙福寺) được xây dựng từ 1314. Các giàn hoa tử đằng … Continue reading NGẮM HOA TỬ ĐẰNG Ở CHÙA MYOFUKUJI, CHIBA