LỄ HỘI HOA TỬ ĐẰNG Ở FUJIOKA, GUNMA

Thành phố Fujioka ở tỉnh Gunma nổi tiếng bởi “Lễ hội Hoa tử đằng”. Lễ hội này thường được tổ … Continue reading LỄ HỘI HOA TỬ ĐẰNG Ở FUJIOKA, GUNMA