MỞ CỬA CON ĐƯỜNG INUI CỦA HOÀNG CUNG TOKYO-MÙA THU

Hai lần trong năm – khi hoa anh đào nở rộ và vào cuối thu – Con đường Inui (乾通り) trong khuôn viên Hoàng cung Tokyo được mở cửa cho công chúng. Con đường dài 1km bắt đầu từ Cửa Sakashita. Sau khi đi ngang qua Tòa nhà Imperial Household Agency, đi dọc con đường Inui, và kết thúc tại cửa Inui ở phía bắc Hoàng cung. Hoặc thay vào đó, bạn có thể chọn đi ra từ cửa Ote-mon bằng Nishibanebashi để đi đến East Gardens, cửa Hirakawa-mon hoặc cửa Kitahane-bashi-mon. Cửa vào duy nhất là bằng Sakashita-mon, và chỉ được đi một đường duy nhất hướng đến cửa … Continue reading MỞ CỬA CON ĐƯỜNG INUI CỦA HOÀNG CUNG TOKYO-MÙA THU