ĐẠI HỘI ĐIÊU KHẮC BĂNG THẾ GIỚI TẠI ASAHIKAWA-HOKKAIDO

Thành phố Asahikawa là nơi vinh dự tổ chức đại hội điêu khắc băng thế giới. Hàng năm các nghệ nhân điêu khắc băng ở khắp nước Nhật và quốc tế sẽ về đây để tham gia tranh giải cho tác phẩm của mình