9 BÃI TRƯỢT TUYẾT VÙNG KANSAI CÁCH OSAKA 150km

Có lẽ so với Kanto thì vùng Kansai ít bãi trượt tuyết hơn và ít bãi trượt tuyết bạn có thể đi được trong ngày vì khá xa. Tuy nhiên trong phạm vi 150km, các bạn Kansai-Osaka có thể tham khảo 9 bãi trượt tuyết rất tuyệt sau đây nhé.