NGÀY TIẾT PHÂN – SETSUBUN – 03 THÁNG 02!

Ngày Setsubun là gì? Setsubun là ngày trước ngày đầu tiên của mùa xuân theo lịch Nhật cổ, hoặc còn gọi là lịch âm. Đậu nành nướng (炒り豆- irimame) được rắc ra khỏi cửa nhà hoặc vào một thành viên trong gia đình đang đeo mặt nạ Oni (quỷ), vừa rắc vừa nói “Oni wa soto! Fuku wa uchi!”

Read more