KHÁM SẢN PHỤ KHOA – PHẦN 4 – VĂN HÓA NHẬT TRONG VIỆC SINH CON

Tại phần 4 này, các bạn cùng KVBro tìm hiểu văn hóa Nhật trong việc sinh con nhé! Từ thời kỳ mang thai với fukutai, đến thời  kỳ hậu sản với “heso-no-o”, “o-shichi-ya”. Và giới thiệu tập quán của một số nước xung quanh cho bạn tham khảo nữa.

Read more