TỔNG HỢP 100 PHÓ TỪ TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ N2

Phó từ tiếng Nhật (fukushi 副詞) là một trong những nhóm từ vựng quan trọng trong tiếng Nhật, xuất hiện nhiều trong các bài đọc hiểu JLPT trình độ từ N5 cho tới N1 và đặc biệt thông dụng trong giao tiếp thực tế. Phó từ là những từ không mang nghĩa từ vựng như danh từ, tính từ, động từ có vai trò trợ nghĩa cho động từ, tính từ, danh từ và cho cả câu. Sau đây là tổng hợp 100 phó từ trình độ N2, các bạn cùng tham khảo.

Read more

TỔNG HỢP 65 PHÓ TỪ TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ N3

Phó từ tiếng Nhật (fukushi 副詞) là một trong những nhóm từ vựng quan trọng trong tiếng Nhật, xuất hiện nhiều trong các bài đọc hiểu JLPT trình độ từ N5 cho tới N1 và đặc biệt thông dụng trong giao tiếp thực tế. Phó từ là những từ không mang nghĩa từ vựng như danh từ, tính từ, động từ có vai trò trợ nghĩa cho động từ, tính từ, danh từ và cho cả câu. Sau đây là tổng hợp 65 phó từ trình độ N3, các bạn cùng tham khảo.

Read more

TỔNG HỢP 60 PHÓ TỪ TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ N5

Phó từ tiếng Nhật (fukushi 副詞) là một trong những nhóm từ vựng quan trọng trong tiếng Nhật, xuất hiện nhiều trong các bài đọc hiểu JLPT trình độ từ N5 cho tới N1 và đặc biệt thông dụng trong giao tiếp thực tế. Phó từ là những từ không mang nghĩa từ vựng như danh từ, tính từ, động từ có vai trò trợ nghĩa cho động từ, tính từ, danh từ và cho cả câu. Sau đây là tổng hợp 60 phó từ trình độ N5, các bạn cùng tham khảo.

Read more

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ VỀ THỜI GIAN

Sau đây KVBro xin giới thiệu tới các bạn nhóm từ vựng tiếng Nhật cơ bản chủ đề về thời gian. Hy vọng bài viết này hữu ích tới các bạn đang học tiếng Nhật muốn tăng thêm vốn từ vựng cho mình.

Read more

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH

Khi bạn giới thiệu bản thân khi vào trường, vào công ty chỗ làm mới, bạn sẽ phải giới thiệu về sở thích của mình. Ví dụ như bạn yêu thích thể thao và thích đá bóng thì có thể chọn câu trả lời “sở thích của tôi là thể thao, môn thể thao tôi yêu thích là đá bóng→私の趣味はスポーツで、サッカーが一番好きです”.
Sau đây là tổng hợp các từ vựng nói về các loại sở thích, bạn thử xem mình có sở thích nào trong list này không nhé! 

Read more

TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT CẦN DÙNG KHI VIẾT HỒ SƠ XIN VIỆC

Bài viết sau đây KVBro xin giới thiệu tới các bạn một số từ vựng tiếng Nhật mà bạn cần dùng khi viết hồ sơ xin việc (CV) tại Nhật Bản hoặc các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam. KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

Read more