LỄ HỘI Ở TRẦN KONOMIYA HADAKA MATSURI, AICHI

Đây là một trong những lễ hội ở trần nổi tiếng tại Nhật Bản và thu hút khoảng 200.000 đến 300.000 người tham dự mỗi năm. Lịch sử Naoi-shinji, được biết đến là “Hadaka Matsuri (lễ hội ở trần)”, bắt đầu vào năm 767 thời Nara. Nghi lễ này ra đời dựa trên sự kiện người cai quản xứ Owari (giờ là tỉnh Aichi) đến thăm Đền Owari Shosha (đền Konomiya) để xua đuổi điềm xấu và bệnh tật, bởi Thiên hoàng Shotoku ra lệnh tất cả kokubun-ji nguyện cầu để xua đuổi tai họa. Naoinin là một hình thức nguyện cầu hoặc cống hiến. Vào sáng sớ ngày 13/01

Read more