HỌC VIỆN HỌC THUẬT TỰ NHIÊN: KHU RỪNG ẨN MÌNH TRONG TOKYO

Học viiện Học thuật Tự nhiên là một phần của Bảo tàng Quốc gia Tự nhiên và Khoa học, và cũng là ốc đảo xanh được yêu thích nhất ngay trong trung tâm Tokyo, đây cũng là cơ sở nghiên cứu đang vận hành. Trước đây, đây là khu vườn của lãnh chúa Matsudaira Sanukinokami Yorishige, một thành viên của lãnh địa Tokugawa, và đó chính là tiền thân của khu vườn này tạo nên Học viện. 

Read more