7 LỜI KHUYÊN VỀ KHÔNG GIAN HỌC TẬP HIỆU QUẢ CHO CON

Dưới đây là một số thông tin về không gian học tập và các phụ huynh có thể tham khảo để giúp con có một không gian học tập mang tính cá nhân, hiệu quả. Vì mỗi người sẽ có các khuynh hướng thích nghi khác nhau, không phải lúc nào yên tĩnh và cố định cũng là không gian học tập hiệu quả.

Read more