HIỂU HÓA ĐƠN TIỀN GA TẠI NHẬT

Trong bài viết này, KVBro sẽ giải thích cách đọc một hóa đơn tiền ga tại Nhật với ví dụ một hóa đơn ga mẫu chuẩn từ công ty Osaka Gas, nhưng về mặt tiêu chuẩn thì mẫu này sẽ được áp dụng chung cho bất kỳ hóa đơn tiền ga nào ở Nhật.

Read more

HIỂU HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC TẠI NHẬT

Trong bài viết này, KVBro sẽ giải thích cho các bạn cách đọc hóa đơn tiền nước tại Nhật, và dịch sang tiếng Việt một số từ cơ bản. Tại một số thành phố lớn như Tokyo, tiền nước được tính theo chu kỳ 2 tháng, vì thế bạn sẽ nhận được hóa đơn tiền nước cách tháng.

Read more

HIỂU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TẠI NHẬT

Nếu bạn đang sống tại Nhật, bạn sẽ nhận được hóa đơn tiền điện hàng tháng từ Công ty Năng lượng Điện Tokyo (TEPCO), nơi cung cấp điện cho Tokyo và các khu vực khác xung quanh vùng Kanto. Hóa đơn tiền điện TEPCO bằng tiếng Nhật, nhưng thật may là bạn chỉ cần phìn con số sử dụng và thanh toán bằng cách nhìn số tiền yên trong hóa đơn, sau đó đi ra cửa hàng tiện lợi để thanh toán. Bài viết này KVBRo sẽ hỗ trợ bạn hiểu các phần quan trọng nhất trong hóa đơn tiền điện của TEPCO.

Read more