HIỂU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TẠI NHẬT

Nếu bạn đang sống tại Nhật, bạn sẽ nhận được hóa đơn tiền điện hàng tháng từ Công ty Năng lượng Điện Tokyo (TEPCO), nơi cung cấp điện cho Tokyo và các khu vực khác xung quanh vùng Kanto. Hóa đơn tiền điện TEPCO bằng tiếng Nhật, nhưng thật may là bạn chỉ cần phìn con số sử dụng và thanh toán bằng cách nhìn số tiền yên trong hóa đơn, sau đó đi ra cửa hàng tiện lợi để thanh toán. Bài viết này KVBRo sẽ hỗ trợ bạn hiểu các phần quan trọng nhất trong hóa đơn tiền điện của TEPCO.

Read more