DIỄN ĐÀN TOKYO 2021

Theo chủ đề tổng thể là “Định hình tương lai”, Diễn đàn Tokyo 2021 sẽ tập trung vào “Khoa học và Tâm trí con người” và thảo luận về cách mà tiến bộ khoa học và công nghệ đã tạo ra khoảng cách kỹ thuật số và làm nảy sinh những lo lắng và ngờ vực mới, và cách chúng ta có thể vượt qua sự e ngại này bằng cách thúc đẩy khoa học như một động lực tích cực để đoàn kết mọi người và bảo tồn hệ sinh thái của Trái đất.

Read more