8 KÊNH YOUTUBE HAY VỀ ĐỊA LÝ

Khi nói tên một đất nước nào đó, cái đầu tiên chúng ta nghĩ tới là một đặc điểm nổi bật về văn hóa, chính trị hơn là các đặc thù địa lý, vì vốn hiểu biết địa lý chung của mọi người tương đối thấp. Do đây cũng là một lĩnh vực tương đối rộng, hiếm tài liệu, không đơn giản như lịch sử, bởi nó cần tầm nhìn và những trải nghiệm mang tính thực tế, chính xác với những biến đổi theo thời gian, khí hậu, sự tiến bộ giao thông hạ tầng,…. Thời gian gần đây công nghệ và mạng xã hội phát triển, chúng ta có nhiều nguồn tư liệu hơn qua các travel blogger. Tuy nhiên đối với các con thì đôi khi nội dung chưa thực sự phù hợp, dù nó cũng truyền tải không ít thông tin đia lý.

Read more