TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ LỚP 3 (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh cho trẻ lớp 3 do KVBro sưu tầm. Các mẹ download về xem tài liệu nào phù hợp để dùng cho con học nhé. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé. ※Các bạn click vào tên sách để Download về nhé!!! California Science – Leveled Readers (Grade 3) + Bộ sách của Harcourt School Publisher + Gồm 10  bài Audio Math Concept Reader

Read more

TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ LỚP 2 (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh cho trẻ lớp 2 do KVBro sưu tầm. Các mẹ download về xem tài liệu nào phù hợp để dùng cho con học nhé. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé. ※Các bạn click vào tên sách để Download về nhé!!! California Science – Leveled Readers (Grade 2) + Bộ sách của Harcourt School Publisher + Gồm 5  bài Audio Math Concept Reader

Read more