CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE MAPS ĐỂ TÌM ĐƯỜNG TẠI NHẬT BẢN

Mình đang sống tại Nhật và trong các phần mềm giao thông để tìm đường, mình tin chọn sử dụng Google Maps. Nếu bạn ở ngoài nước Nhật và muốn đi du lịch sang Nhật, bạn cũng có thể sử dụng apps này để tra trước đường khi còn chưa đi để ước lượng thời gian di chuyển và khi đến nơi, nó cũng sẽ là công cụ hữu hiệu cho bạn tìm đường nhanh và chính xác nhất.

Read more