KHI CON BẠN BỊ IJIME-TRÊU CHỌC, NHỮNG TIPS CHO BỐ MẸ VÀ CON (CẤP 1- MẪU GIÁO)

Khi bé bắt đầu đi học, nhà trẻ-mẫu giáo-cấp 1, 2, 3, kể cả đại học, con bạn rất dễ có thể bị trêu chọc bắt nạt, nhất là bé là người nước ngoài có khác biệt với trẻ Nhật. Sau đây là một số tips của KVBro rút từ kinh nghiệm bản thân, tài liệu tìm hiểu và từ lời khuyên của các bố mẹ khác đã từng trải qua. Bài viết chủ yếu nói về vấn đề trêu chọc đối với các bé cấp 1-mẫu giáo.