CÁCH GIỮ GÌN TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Mất khả năng hoặc không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, không gần gũi văn hóa Việt là nỗi lo của các bố mẹ tại Nhật, đặc biệt ông bà ở Việt Nam. Gia đình mình cũng thế và mình cũng tìm hiểu, tham khảo nhiều cách thức để giữ gìn tiếng Việt cho con. Nếu con bạn sinh ra ở Nhật, thật là một nỗi lo lớn đấy. Còn nếu bé có vài năm sống ở Việt Nam thì cũng xem là thuận lợi hơn một chút. Bạn có thể quên một ngôn ngữ không? Một nghiên cứu mình đọc được khẳng định rằng khả năng có … Continue reading CÁCH GIỮ GÌN TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM