CÁC TỪ TIẾNG NHẬT VỀ BỘ PHẬN BÊN NGOÀI CƠ THỂ (Phần 1)

Học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề là một cách nhớ từ khá nhanh  đồng thời rất hữu dụng để áp dụng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một chủ đề từ gần nhất với bạn đó là từ vựng về chủ đề cơ thể người. Sau đây, KVBro xin giới thiệu tổng tợp các từ vựng về cơ thể người