Site icon KVBro

NHỮNG TUỔI NÀO MAY MẮN NHẤT NĂM 2019

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

Năm 2019 vận mệnh bạn sẽ ra sao? Hãy cùng KVBro tham khảo bảng xếp hạng theo cung hoàng đạo, theo con giáp, theo nhóm máu và theo ngày tháng năm sinh để xem vận mệnh mình năm 2019 nhé.

BẢNG XẾP HẠNG VẬN MỆNH THEO 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

Vị trí Cung
1 射手座 Nhân Mã
2 獅子座 Sư Tử
3 牡羊座 Bạch Dương
4 双子座 Song Tử
5 蠍座 Bò Cạp
6 魚座 Song Ngư
7 水瓶座 Bảo Bình
8 乙女座 Xử Nữ
9 天秤座 Thiên Bình
10 牡牛座 Kim Ngưu
11 蟹座 Ung thư
12 山羊座 Ma Kết

BẢNG XẾP HẠNG VẬN MỆNH THEO 12 CON GIÁP

Vị trí Con giáp
1 うさぎ Thố Thỏ
2 とり Dậu
3 ねずみ Chuột
4 ひつじ Dương Cừu
5 うし Sửu Trâu
6 とら Dần Hổ
7 さる Thân Khỉ
8 うま Ngọ Ngựa
9 いぬ Tuất Chó
10 いのしし Hợi Lợn rừng
11 たつ Thìn Rồng
12 へび Tỵ Rắn

BẢNG XẾP HẠNG THEO NHÓM MÁU

Vị trí Nhóm máu
1 B
2 O
3 A
4 AB

Nguồn: https://selene-uranai.com/

BẢNG XẾP HẠNG THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

Sau đây là bảng chi tiết  thứ hạng may mắn theo ngày tháng năm sinh của bạn trong năm 2019

Bảng xếp hạng tháng 1

Tháng 1 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 19 : Ngày 18
Tháng 1 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 22 : Ngày 17
Tháng 1 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 30 : Ngày 31
Tháng 1 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 32 : Ngày 28
Tháng 1 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 33 : Ngày 29
Tháng 1 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 63 : Ngày 2
Tháng 1 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 83 : Ngày 30
Tháng 1 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 86 : Ngày 15
Tháng 1 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 91 : Ngày 6
Tháng 1 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 92 : Ngày 4
Tháng 1 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 105 : Ngày 14
Tháng 1 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 112 : Ngày 13
Tháng 1 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 122 : Ngày 19
Tháng 1 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 131 : Ngày 22
Tháng 1 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 132 : Ngày 1
Tháng 1 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 137 : Ngày 11
Tháng 1 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 139 : Ngày 7
Tháng 1 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 148 : Ngày 26
Tháng 1 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 181 : Ngày 27
Tháng 1 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 191 : Ngày 8
Tháng 1 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 208 : Ngày 25
Tháng 1 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 209 : Ngày 12
Tháng 1 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 220 : Ngày 20
Tháng 1 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 228 : Ngày 10
Tháng 1 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 229 : Ngày 9
Tháng 1 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 253 : Ngày 21
Tháng 1 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 264 : Ngày 24
Tháng 1 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 267 : Ngày 23
Tháng 1 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 271 : Ngày 3
Tháng 1 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 327 : Ngày 16
Tháng 1 → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 355 : Ngày 5

Bảng xếp hạng tháng 2

Tháng 2 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 12 : Ngày 8
Tháng 2 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 46 : Ngày 1
Tháng 2 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 69 : Ngày 15
Tháng 2 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 95 : Ngày 12
Tháng 2 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 98 : Ngày 24
Tháng 2 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 116 : Ngày 13
Tháng 2 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 150 : Ngày 3
Tháng 2 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 151 : Ngày 16
Tháng 2 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 154 : Ngày 28
Tháng 2 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 157 : Ngày 21
Tháng 2 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 158 : Ngày 4
Tháng 2 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 168 : Ngày 5
Tháng 2 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 176 : Ngày 22
Tháng 2 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 178 : Ngày 19
Tháng 2 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 237 : Ngày 27
Tháng 2 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 244 : Ngày 17
Tháng 2 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 248 : Ngày 11
Tháng 2 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 276 : Ngày 25
Tháng 2 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 286 : Ngày 14
Tháng 2 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 290 : Ngày 20
Tháng 2 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 294 : Ngày 29
Tháng 2 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 303 : Ngày 7
Tháng 2 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 313 : Ngày 23
Tháng 2 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 314 : Ngày 26
Tháng 2 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 317 : Ngày 6
Tháng 2 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 330 : Ngày 2
Tháng 2 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 338 : Ngày 28
Tháng 2 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 344 : Ngày 10
Tháng 2 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 364 : Ngày 9

Bảng xếp hạng tháng 3

Tháng 3 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 13 : Ngày 18
Tháng 3 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 14 : Ngày 21
Tháng 3 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 20 : Ngày 1
Tháng 3 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 35 : Ngày 6
Tháng 3 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 45 : Ngày 8
Tháng 3 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 54 : Ngày 12
Tháng 3 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 57 : Ngày 11
Tháng 3 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 64 : Ngày 9
Tháng 3 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 65 : Ngày 25
Tháng 3 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 71 : Ngày 22
Tháng 3 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 74 : Ngày 5
Tháng 3 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 81 : Ngày 28
Tháng 3 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 94 : Ngày 29
Tháng 3 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 104 : Ngày 26
Tháng 3 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 128 : Ngày 20
Tháng 3 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 140 : Ngày 19
Tháng 3 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 172 : Ngày 17
Tháng 3 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 195 : Ngày 13
Tháng 3 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 200 : Ngày 27
Tháng 3 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 212 : Ngày 2
Tháng 3 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 217 : Ngày 4
Tháng 3 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 233 : Ngày 15
Tháng 3 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 239 : Ngày 7
Tháng 3 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 257 : Ngày 23
Tháng 3 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 268 : Ngày 30
Tháng 3 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 277 : Ngày 16
Tháng 3 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 278 : Ngày 10
Tháng 3 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 291 : Ngày 31
Tháng 3 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 320 : Ngày 3
Tháng 3 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 346 : Ngày 14
Tháng 3 → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 361 : Ngày 24

Bảng xếp hạng tháng 4

Tháng 4 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 1 : Ngày 1
Tháng 4 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 15 : Ngày 28
Tháng 4 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 27 : Ngày 11
Tháng 4 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 38 : Ngày 6
Tháng 4 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 40 : Ngày 23
Tháng 4 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 48 : Ngày 10
Tháng 4 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 58 : Ngày 30
Tháng 4 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 84 : Ngày 26
Tháng 4 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 87 : Ngày 21
Tháng 4 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 93 : Ngày 15
Tháng 4 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 101 : Ngày 9
Tháng 4 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 113 : Ngày 13
Tháng 4 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 118 : Ngày 20
Tháng 4 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 126 : Ngày 16
Tháng 4 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 129 : Ngày 27
Tháng 4 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 136 : Ngày 8
Tháng 4 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 147 : Ngày 22
Tháng 4 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 190 : Ngày 14
Tháng 4 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 199 : Ngày 18
Tháng 4 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 210 : Ngày 2
Tháng 4 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 216 : Ngày 7
Tháng 4 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 231 : Ngày 25
Tháng 4 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 234 : Ngày 5
Tháng 4 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 255 : Ngày 29
Tháng 4 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 263 : Ngày 3
Tháng 4 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 279 : Ngày 4
Tháng 4 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 288 : Ngày 12
Tháng 4 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 296 : Ngày 19
Tháng 4 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 299 : Ngày 24
Tháng 4 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 312 : Ngày 17

Bảng xếp hạng tháng 5

Tháng 5  → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 7 : Ngày 5
Tháng 5  → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 8 : Ngày 25
Tháng 5  → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 23 : Ngày 4
Tháng 5  → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 34 : Ngày 28
Tháng 5  → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 37 : Ngày 15
Tháng 5  → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 70 : Ngày 7
Tháng 5  → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 114 : Ngày 22
Tháng 5  → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 119 : Ngày 14
Tháng 5  → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 142 : Ngày 1
Tháng 5  → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 155 : Ngày 24
Tháng 5  → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 164 : Ngày 8
Tháng 5  → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 175 : Ngày 10
Tháng 5  → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 179 : Ngày 18
Tháng 5  → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 183 : Ngày 12
Tháng 5  → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 185 : Ngày 26
Tháng 5  → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 189 : Ngày 11
Tháng 5  → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 198 : Ngày 2
Tháng 5  → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 215 : Ngày 3
Tháng 5  → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 238 : Ngày 13
Tháng 5  → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 240 : Ngày 23
Tháng 5  → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 250 : Ngày 31
Tháng 5  → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 251 : Ngày 6
Tháng 5  → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 265 : Ngày 16
Tháng 5  → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 272 : Ngày 9
Tháng 5  → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 285 : Ngày 30
Tháng 5  → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 307 : Ngày 17
Tháng 5  → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 316 : Ngày 19
Tháng 5  → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 340 : Ngày 27
Tháng 5  → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 343 : Ngày 21
Tháng 5  → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 345 : Ngày 29
Tháng 5  → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 349 : Ngày 20

Bảng xếp hạng tháng 6

Tháng 6 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 36 : Ngày 8
Tháng 6 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 44 : Ngày 24
Tháng 6 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 62 : Ngày 3
Tháng 6 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 79 : Ngày 6
Tháng 6 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 99 : Ngày 21
Tháng 6 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 111 : Ngày 22
Tháng 6 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 117 : Ngày 16
Tháng 6 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 123 : Ngày 5
Tháng 6 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 130 : Ngày 12
Tháng 6 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 134 : Ngày 7
Tháng 6 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 135 : Ngày 19
Tháng 6 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 144 : Ngày 18
Tháng 6 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 162 : Ngày 29
Tháng 6 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 163 : Ngày 13
Tháng 6 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 197 : Ngày 10
Tháng 6 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 211 : Ngày 14
Tháng 6 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 214 : Ngày 26
Tháng 6 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 219 : Ngày 28
Tháng 6 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 221 : Ngày 2
Tháng 6 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 243 : Ngày 4
Tháng 6 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 245 : Ngày 15
Tháng 6 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 281 : Ngày 23
Tháng 6 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 306 : Ngày 30
Tháng 6 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 319 : Ngày 25
Tháng 6 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 324 : Ngày 17
Tháng 6 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 325 : Ngày 9
Tháng 6 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 339 : Ngày 27
Tháng 6 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 348 : Ngày 20
Tháng 6 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 358 : Ngày 11
Tháng 6 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 366 : Ngày 1

Bảng xếp hạng tháng 7

Tháng 7 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 3 : Ngày 20
Tháng 7 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 5 : Ngày 23
Tháng 7 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 16 : Ngày 10
Tháng 7 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 42 : Ngày 28
Tháng 7 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 47 : Ngày 24
Tháng 7 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 67 : Ngày 3
Tháng 7 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 72 : Ngày 25
Tháng 7 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 76 : Ngày 31
Tháng 7 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 89 : Ngày 16
Tháng 7 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 90 : Ngày 30
Tháng 7 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 96 : Ngày 21
Tháng 7 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 107 : Ngày 14
Tháng 7 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 143 : Ngày 15
Tháng 7 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 165 : Ngày 4
Tháng 7 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 169 : Ngày 7
Tháng 7 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 170 : Ngày 2
Tháng 7 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 180 : Ngày 12
Tháng 7 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 182 : Ngày 13
Tháng 7 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 186 : Ngày 6
Tháng 7 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 193 : Ngày 17
Tháng 7 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 202 : Ngày 22
Tháng 7 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 206 : Ngày 9
Tháng 7 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 270 : Ngày 8
Tháng 7 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 280 : Ngày 5
Tháng 7 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 282 : Ngày 27
Tháng 7 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 297 : Ngày 18
Tháng 7 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 318 : Ngày 19
Tháng 7 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 335 : Ngày 11
Tháng 7 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 336 : Ngày 29
Tháng 7 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 337 : Ngày 1
Tháng 7 → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 363 : Ngày 26

Bảng xếp hạng tháng 8

Tháng 8 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 4 : Ngày 10
Tháng 8 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 18 : Ngày 20
Tháng 8 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 24 : Ngày 27
Tháng 8 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 28 : Ngày 16
Tháng 8 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 51 : Ngày 6
Tháng 8 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 60 : Ngày 23
Tháng 8 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 77 : Ngày 30
Tháng 8 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 108 : Ngày 26
Tháng 8 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 120 : Ngày 2
Tháng 8 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 121 : Ngày 13
Tháng 8 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 124 : Ngày 31
Tháng 8 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 152 : Ngày 22
Tháng 8 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 153 : Ngày 3
Tháng 8 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 173 : Ngày 4
Tháng 8 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 184 : Ngày 14
Tháng 8 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 213 : Ngày 18
Tháng 8 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 222 : Ngày 28
Tháng 8 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 223 : Ngày 17
Tháng 8 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 226 : Ngày 11
Tháng 8 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 230 : Ngày 19
Tháng 8 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 236 : Ngày 8
Tháng 8 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 249 : Ngày 1
Tháng 8 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 256 : Ngày 29
Tháng 8 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 259 : Ngày 15
Tháng 8 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 261 : Ngày 12
Tháng 8 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 275 : Ngày 5
Tháng 8 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 305 : Ngày 24
Tháng 8 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 308 : Ngày 9
Tháng 8 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 328 : Ngày 25
Tháng 8 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 360 : Ngày 7
Tháng 8 → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 365 : Ngày 21

Bảng xếp hạng tháng 9

Tháng 9 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 2 : Ngày 22
Tháng 9 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 10 : Ngày 18
Tháng 9 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 11 : Ngày 28
Tháng 9 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 17 : Ngày 4
Tháng 9 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 31 : Ngày 15
Tháng 9 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 41 : Ngày 17
Tháng 9 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 59 : Ngày 24
Tháng 9 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 61 : Ngày 9
Tháng 9 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 82 : Ngày 5
Tháng 9 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 127 : Ngày 8
Tháng 9 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 141 : Ngày 23
Tháng 9 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 149 : Ngày 10
Tháng 9 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 156 : Ngày 16
Tháng 9 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 159 : Ngày 21
Tháng 9 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 194 : Ngày 11
Tháng 9 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 201 : Ngày 29
Tháng 9 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 242 : Ngày 2
Tháng 9 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 260 : Ngày 30
Tháng 9 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 273 : Ngày 7
Tháng 9 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 274 : Ngày 14
Tháng 9 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 283 : Ngày 20
Tháng 9 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 292 : Ngày 13
Tháng 9 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 322 : Ngày 1
Tháng 9 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 326 : Ngày 26
Tháng 9 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 333 : Ngày 3
Tháng 9 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 334 : Ngày 27
Tháng 9 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 341 : Ngày 19
Tháng 9 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 350 : Ngày 25
Tháng 9 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 351 : Ngày 12
Tháng 9 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 359 : Ngày 6

Bảng xếp hạng tháng 10

Tháng 10 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 6 : Ngày 27
Tháng 10 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 21 : Ngày 24
Tháng 10 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 25 : Ngày 30
Tháng 10 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 52 : Ngày 22
Tháng 10 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 55 : Ngày 1
Tháng 10 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 56 : Ngày 23
Tháng 10 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 73 : Ngày 10
Tháng 10 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 80 : Ngày 28
Tháng 10 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 85 : Ngày 21
Tháng 10 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 103 : Ngày 26
Tháng 10 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 109 : Ngày 8
Tháng 10 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 138 : Ngày 16
Tháng 10 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 166 : Ngày 5
Tháng 10 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 174 : Ngày 31
Tháng 10 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 192 : Ngày 17
Tháng 10 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 204 : Ngày
Tháng 10 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 205 : Ngày 15
Tháng 10 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 227 : Ngày 20
Tháng 10 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 232 : Ngày 18
Tháng 10 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 235 : Ngày 19
Tháng 10 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 247 : Ngày 12
Tháng 10 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 295 : Ngày 25
Tháng 10 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 298 : Ngày 29
Tháng 10 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 304 : Ngày 13
Tháng 10 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 309 : Ngày 6
Tháng 10 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 310 : Ngày 4
Tháng 10 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 311 : Ngày 14
Tháng 10 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 321 : Ngày 7
Tháng 10 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 332 : Ngày 3
Tháng 10 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 356 : Ngày 11
Tháng 10 → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 357 : Ngày 9

Bảng xếp hạng tháng 11

Tháng 11 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 26 : Ngày 19
Tháng 11 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 43 : Ngày 10
Tháng 11 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 66 : Ngày 13
Tháng 11 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 68 : Ngày 21
Tháng 11 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 75 : Ngày 30
Tháng 11 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 78 : Ngày 23
Tháng 11 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 115 : Ngày 17
Tháng 11 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 125 : Ngày 1
Tháng 11 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 145 : Ngày 12
Tháng 11 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 146 : Ngày 11
Tháng 11 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 171 : Ngày 9
Tháng 11 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 187 : Ngày 18
Tháng 11 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 188 : Ngày 2
Tháng 11 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 207 : Ngày 7
Tháng 11 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 224 : Ngày 26
Tháng 11 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 225 : Ngày 6
Tháng 11 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 241 : Ngày 28
Tháng 11 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 252 : Ngày 24
Tháng 11 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 262 : Ngày 27
Tháng 11 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 266 : Ngày 14
Tháng 11 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 269 : Ngày 29
Tháng 11 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 293 : Ngày 8
Tháng 11 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 300 : Ngày 22
Tháng 11 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 302 : Ngày 16
Tháng 11 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 315 : Ngày 5
Tháng 11 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 323 : Ngày 4
Tháng 11 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 331 : Ngày 3
Tháng 11 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 347 : Ngày 25
Tháng 11 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 352 : Ngày 20
Tháng 11 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 354 : Ngày 15

Bảng xếp hạng tháng 12

Tháng 12 → thứ hạng 1  : Cả năm→ thứ hạng 9 : Ngày 30
Tháng 12 → thứ hạng 2  : Cả năm→ thứ hạng 29 : Ngày 23
Tháng 12 → thứ hạng 3  : Cả năm→ thứ hạng 39 : Ngày 12
Tháng 12 → thứ hạng 4  : Cả năm→ thứ hạng 49 : Ngày 13
Tháng 12 → thứ hạng 5  : Cả năm→ thứ hạng 50 : Ngày 3
Tháng 12 → thứ hạng 6  : Cả năm→ thứ hạng 53 : Ngày 25
Tháng 12 → thứ hạng 7  : Cả năm→ thứ hạng 88 : Ngày 16
Tháng 12 → thứ hạng 8  : Cả năm→ thứ hạng 97 : Ngày 29
Tháng 12 → thứ hạng 9  : Cả năm→ thứ hạng 100 : Ngày 27
Tháng 12 → thứ hạng 10  : Cả năm→ thứ hạng 102 : Ngày 26
Tháng 12 → thứ hạng 11  : Cả năm→ thứ hạng 106 : Ngày 6
Tháng 12 → thứ hạng 12  : Cả năm→ thứ hạng 110 : Ngày 31
Tháng 12 → thứ hạng 13  : Cả năm→ thứ hạng 133 : Ngày 1
Tháng 12 → thứ hạng 14  : Cả năm→ thứ hạng 160 : Ngày 10
Tháng 12 → thứ hạng 15  : Cả năm→ thứ hạng 161 : Ngày 18
Tháng 12 → thứ hạng 16  : Cả năm→ thứ hạng 167 : Ngày 2
Tháng 12 → thứ hạng 17  : Cả năm→ thứ hạng 177 : Ngày 11
Tháng 12 → thứ hạng 18  : Cả năm→ thứ hạng 196 : Ngày 9
Tháng 12 → thứ hạng 19  : Cả năm→ thứ hạng 203 : Ngày 24
Tháng 12 → thứ hạng 20  : Cả năm→ thứ hạng 218 : Ngày 19
Tháng 12 → thứ hạng 21  : Cả năm→ thứ hạng 246 : Ngày 8
Tháng 12 → thứ hạng 22  : Cả năm→ thứ hạng 254 : Ngày 5
Tháng 12 → thứ hạng 23  : Cả năm→ thứ hạng 258 : Ngày 22
Tháng 12 → thứ hạng 24  : Cả năm→ thứ hạng 284 : Ngày 4
Tháng 12 → thứ hạng 25  : Cả năm→ thứ hạng 287 : Ngày 20
Tháng 12 → thứ hạng 26  : Cả năm→ thứ hạng 289 : Ngày 17
Tháng 12 → thứ hạng 27  : Cả năm→ thứ hạng 301 : Ngày 21
Tháng 12 → thứ hạng 28  : Cả năm→ thứ hạng 329 : Ngày 14
Tháng 12 → thứ hạng 29  : Cả năm→ thứ hạng 342 : Ngày 28
Tháng 12 → thứ hạng 30  : Cả năm→ thứ hạng 353 : Ngày 7
Tháng 12 → thứ hạng 31  : Cả năm→ thứ hạng 362 : Ngày 15

Nguồn: https://www.uranai3.com/

 

Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

Exit mobile version