3 LOẠI DÂU ĐỈNH NHẤT NHẬT BẢN – TỪ BẠCH TẠNG CHO ĐẾN KHỔNG LỒ

Nhật Bản sản xuất rất nhiều loại dâu cao cấp như dâu trắng, Aiberry và Skyberry. Hiện có khoảng 253 loại dâu xa xỉ tại Nhật Bản!