CÁC TIPS HAY GIÚP BẠN HOÀN THÀNH BÀI ĐỌC HIỂU JLPT DỄ DÀNG

Bài đọc hiểu trong kỳ thi JLPT thường làm nhiều bạn nản vì lượng quá nhiều mà lúc đấy thời gian không còn nhiều. Hơn nữa lúc này bạn khá mệt vì trải qua các phần nghe ngữ pháp từ vựng, khó có thể tập trung làm tốt phần đọc hiểu. Sau đây KVBro xin giới thiệu một số tips giúp bạn có thể hiểu nhanh bài đọc và trả lời đúng các câu hỏi.

Read more

BÀI 15A – 文法形式の整理 C「こと・の」の使い方

Ngữ pháp N3 luyện thi JLPT theo sách Shinkanzen Master. Bài 15A: Cách dùng “こと” và “の”. Có trường hợp chúng ta thấy có thể đều sử dụng được cả こと và の, nhưng cũng có trường hợp cần tách biệt việc sử dụng hai từ này!

Read more

BÀI 14B – 文法形式の整理-B-助詞のような動きをする言葉

Ngữ pháp N3 luyện thi JLPT theo sách Shinkanzen Master. BÀI 14B – Cách dùng các loại trợ từ 文法形式の整理-B-助詞のような動きをする言葉(について, に対して, にとって)

Read more