CÁC TIPS HAY GIÚP BẠN HOÀN THÀNH BÀI ĐỌC HIỂU JLPT DỄ DÀNG

Bài đọc hiểu trong kỳ thi JLPT thường làm nhiều bạn nản vì lượng quá nhiều mà lúc đấy thời gian không còn nhiều. Hơn nữa lúc này bạn khá mệt vì trải qua các phần nghe ngữ pháp từ vựng, khó có thể tập trung làm tốt phần đọc hiểu. Sau đây KVBro xin giới thiệu một số tips giúp bạn có thể hiểu nhanh bài đọc và trả lời đúng các câu hỏi.

Read more

BÀI 8 – ~を基準にして

「復習」 パーティーのメニューは、先日わたしがお願いしたように準備してください。 Cái thực đơn của buổi tiệc hãy chuẩn bị như tôi đã nhờ hôm trước 説明書に書いてあるとおりに組み立てていけば、棚ができ上ります。 Nếu như

Read more