ĐỒNG YÊN GIẢM, CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CỦA NHẬT TĂNG MẠNH SO VỚI CÙNG KỲ THÁNG 5 NĂM NGOÁI

Sáng 24/6, bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản 総務省 vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI, so với cùng tháng 5 năm ngoái như sau:
Điện tăng 18.6%, gas tăng 17%, xăng dầu tăng 12.1%. Tính chung mảng năng lượng thì tăng 17.1% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2021.
Đồ ăn (trừ đồ tươi sống) tăng 2.7%, nếu tính cả đồ tươi sống thì lên tới 4.1%

Read more