LY HÔN TẠI NHẬT – PHẦN 5 – CHIA TÀI SẢN

Chia tài sản(財産分与 hoặc “zaisan-bunyo”) liên quan đến vợ và chồng chia tài sản mà họ xây dựng cùng nhau trong hôn nhân tại thời điểm ly hôn.

Vì thế, trung tâm của việc chia tài sản là xử lý tài sản đồng sở hữu của vợ và chồng.

Read more

LY HÔN TẠI NHẬT BẢN – PHẦN 3 – CÁC CÂN NHẮC ĐẶC THÙ KHI MỘT BÊN HOẶC HAI BÊN MANG QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

So sánh với ly hôn giữa những người có quốc tịch Nhật Bản, có nhiều vấn đề khó khăn cần phải cân nhắc nếu một bên hoặc cả hai bên mang quốc tịch nước ngoài (ly hôn với người nước ngoài được gọi là 国際離婚 trong tiếng Nhật) chẳng hạn như sẽ theo luật nước nào và tòa án nước nào có thẩm quyền trong vụ việc này.

Read more