CÁCH TÍNH ĐIỂM NAISHIN CỦA CÁC TRƯỜNG TORITSU CẤP 2 TẠI TOKYO

Tại Tokyo có 10 trường cấp 2 công lập của Tokyo (都立) và 1 trường công lập của quận Chiyoda (区立) thi tuyển sinh đầu vào cấp 2, tuy nhiên con của bạn chỉ được chọn 1 trường trong số 11 trường này để thi vì cả 11 trường đều thi cùng 1 ngày. Kỳ thi của các trường Toritsu cũng khác với các trường tư hay trường quốc lập vì đề thi sẽ thi theo dạng viết trình bày trả lời câu hỏi và bài luận chứ không điền mỗi kết quả cuối cùng (適性検査). Ngoài kết quả bài thi thì còn cộng điểm thành tích học tập ở trường tiểu học (thông thường 2 năm cuối lớp 5 và lớp 6), điểm này gọi là naishinten (内申点) và mỗi trường có cách tính khác nhau và chiếm tới 20% đến 30% tổng điểm.

Read more