DIỄN ĐÀN TOKYO 2021

Theo chủ đề tổng thể là “Định hình tương lai”, Diễn đàn Tokyo 2021 sẽ tập trung vào “Khoa học và Tâm trí con người” và thảo luận về cách mà tiến bộ khoa học và công nghệ đã tạo ra khoảng cách kỹ thuật số và làm nảy sinh những lo lắng và ngờ vực mới, và cách chúng ta có thể vượt qua sự e ngại này bằng cách thúc đẩy khoa học như một động lực tích cực để đoàn kết mọi người và bảo tồn hệ sinh thái của Trái đất.

Read more

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ PHẦN LAN BẬC THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

KVBro xin chia sẻ với các bạn học bổng bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Phần Lan. Bình thường là đi Phần không có học bổng chính phủ ấy vì ngày xưa Phần miễn học phí; các bạn thường xin học bổng theo trường. Nhưng bắt đầu từ năm nay 2021 đã có học bổng chính phủ cho sinh viên quốc tế ngoài EU/EEA.

Read more