CHƯƠNG TRÌNH HỌC ONLINE HỮU ÍCH CHO TRẺ TRÊN KÊNH NHK CỦA NHẬT BẢN

Chương trình học online thông qua các video thú vị của NHK cung cấp các bài  học cho học sinh từ tuổi mẫu giáo đến cấp 3 phù hợp theo đúng giáo trình trên lớp. Các bạn có thể tham khảo để bổ xung thêm kiến thức cho con cũng như bố mẹ ở Việt Nam có thể tham khảo để con học thêm tiếng Nhật thông qua giáo trình phù hợp độ tuổi.

Read more