CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP VÀ LƯU TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỢT DỊCH VIRUS CORONA CHỦNG MỚI

Ngày 17 tháng 4, trong cuộc họp báo chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, thủ tướng Nhật Bản Abe cũng quyết định sẽ hỗ trợ  mỗi người 100.000 yên (hơn 20 triệu VND) bất kể người có thu nhập hay quốc tịch nào.

Read more