VÌ SAO NHẬT BẢN LẠI XÉT NGHIỆM PCR-COVID-19 THẤP TỚI VẬY?

Ngày ngày các trung tâm sức khỏe tại khắp các tỉnh thành phố Nhật Bản đều nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi xin xét nghiệm để kiểm tra có bị nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19), tuy nhiên câu trả lời hầu như nhận được là hãy bình tĩnh ở nhà theo dõi sức khỏe, nếu sốt hãy uống tạm thuốc giảm sốc, nếu ho hãy uống tạm thuốc ho có bán tại các Drug Store. Vì sao Nhật Bản lại không cho xét nghiệm rộng rãi? 

Read more